Historie

HARMONIE “DE EENDRACHT” HEUSDEN, EEN STUKJE GESCHIEDENIS

In de oude gemeente Heusden, voor de herindeling, bestond er al sinds 1834 een Harmonie in Bern en Herpt onder de naam “de Eendracht”. Door onvoldoende aanwas van enthousiaste leden is deze harmonie in een ver verleden, helaas, ter ziele gegaan.

In 1975, 16 december om precies te zijn, werd harmonie “de Eendracht” op initiatief van enkele inwoners opnieuw opgericht. Deze gedreven inwoners hadden in de tijd daarvoor geinventariseerd of er een draagvlak was binnen Heusden voor een nieuwe muzikale uitdaging en of er voldoende muzikanten beschikbaar waren. Dankzij hun doorzettingsvermogen bestaat deze harmonie dus bijna 40 jaar.

Binnen de huidige gemeente Heusden, samengevoegd met Drunen en Vlijmen, zijn we veruit het jongste muziekkorps. Maar leeftijd speelt geen rol als je als vereniging kunt steunen op een geweldige achterban met vele mensen die ons clubje een warm hart toedragen.

In ons relatieve korte bestaan hebben we toch een aantal hoogtepunten beleefd.

Het jaar 1990 wonnen we de Langstraatcup die we in het jaar daaropvolgend mochten organiseren.

In 1997 promoveerde onze Harmonie naar de tweede divisie, een absoluut hoogtepunt.

In het jaar 1998 organiseerden wij op de scheepswerf van het toenmalig Verolme ons Eerste Grand Gala concert. Met medewerking van het Nederlands Politie Orkest wordt er een grandiose happening van gemaakt.

In het jaar 2000 tijdens het 25 jarig bestaan wordt Heusden getrakteerd op een 4-daags feest tijdens het tweede Grand Gala Concert. Dit keer wordt op donderdag begonnen met een receptie/reunie, op vrijdag volgt een optreden van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht met als afsluiting het orkest Jazz Emotion. De zaterdag staat in het teken van 4x Heusden (voor de 20e keer alweer) en op zondag eindigen de festiviteiten met een grandioos Kapellenfestival.

Ook ons 35-jarig jubileum is uitbundig gevierd, op de pagina “Jubileumweekend” vindt u nog enkele beeldverslagen. Het is een van de successen in de rijke historie van onze vereniging. Nu zijn we op weg naar de 40 jaar, opnieuw een hoogtepunt in onze historie.

 

 

In Memoriam, Jan Verhoeven, Erelid, oprichter, oud-voorzitter.

 

Familie vrienden en kennissen. We hebben afscheid moeten nemen van een bijzonder mens, Jan Verhoeven, een man die op allerlei gebieden zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

Vooral voor ons als Harmonie was hij zeer bijzonder. Had Jan, een kleine 40 jaar geleden, niet de uitdaging gezien in het oprichten van een nieuwe Heusdense harmonie, dan was die er waarschijnlijk ook nooit gekomen.

De laatste jaren liet zijn gezondheid hem af en toe in de steek maar ondanks zijn hoge leeftijd en lichamelijke ongemakken was hij samen met Truus, bij de concerten van onze Harmonie, een zeer gewaardeerd erelid.

“Zolang ik met de auto maar in de buurt kan komen van de deur en niet te ver hoef te lopen, dan zijn wij er bij”, sprak hij altijd.  En dan zorgden wij daar graag voor.

Enkele jaren geleden, bij ons 35 jarig jubileum, was hij samen met zijn vrouw Truus zelfs  drie dagen van de partij en genoot zichtbaar van alle muziek en bedrijvigheid.

Eerder dat jaar hebben we met Koninginnedag een serenade aan huis gebracht waarbij hij, ondanks zijn moeite met lopen, toch even naar buiten kwam om zijn harmonie persoonlijk te bedanken.

Jan, we zijn als Harmonie de Eendracht, heel dankbaar voor hetgeen je voor ons betekend hebt en wij zijn dan ook zeer vereerd dat we vandaag op een waardige manier, met een muzikale groet, gepast afscheid van je mogen nemen.

Bedankt voor je muzikale erfenis, namens alle leden en bestuur van

Harmonie “de Eendracht” Heusden.